برق صنعتی

برق صنعتی به طور خلاصه و کاربردی می توان گفت که استفاده از انرژی الکتریکی در صنایع را برق صنعتی می گویند. برای استفاده از برق تک فاز و سه فاز در صنعت نیاز به تجهیزات برق صنعتی داریم.

برق صنعتی اساس و بنیان پیشرفت کارخانه ها و صنایع یک کشور می باشند به همسن علت هورازه باید دانش برق صنعتی و تجهیزات اتوماسیون صنعتی را به روز نگه داریم. برای راه اندازی برق یک کارخانه به تجهیزات برق صنعتی مانند کنتاکتور ، بی متال ، کلید هوایی ، اینورتر و سایر تجهیزات نیازمندیم که در ادامه به توضیح و بررسی هرکدام از آن ها می پردازیم.

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکتور

یکی از مهمترین و پرکاربردترین وسایل و ادوات تابلوهای  برق صنعتی،  کنتاکتور ها می باشد. از کنتاکتورها برای عمل سویچ زنی استفاده می شود که از سه بخش اصلی تیغه ، بوبین ، فریم یا همان محفظه تشکیل شده اند.

کنتاکتور

از کنتاکتور برای راه اندازی وسایل مانند موتورهای صنعتی ، دستگاه های هواساز ، پمپ ها و بوستر پمپ ها استفاده می شود. کنتاکتورها بنا به نیاز و کاربردهای گوناگون در شکل زیر طراحی و تولید می شوند.

  • تیغه چاقویی
  • کنتاکت دستی
  • کنتاکت مغناطیسی

بی متال

بی متال یا کلید حرارتی ، یک تجهیز  حساس به دما می باشد که وظیفه محافظت از موتورهای الکتریکی

را در برابر اضافه جریان و تغییر ناگهانی فازها را بر عهده دارد. بی متال ها همواره با کنتاکتور مورد استفاده قرار می گیرند.

بی متال

بی متال را با نام هایی دیگری همچون رله اضافه بار و رله حرارتی نیز می شناسند.