تعمیر سروو موتور

تعمیر سروو موتور

با توجه به افزایش قیمت سرو موتورها و سروو درایوها و همچنین عدم واردات سرو موتورهای خاص و جدید به داخل کشور، شرکت پرشیا سرو اقدام به ایجاد کارگاه تعمیر سروو موتور و سروو درایو در انواع مختلف نموده است.…