پمپ چینی

پمپ آب چینی

این روزها با افزایش قیمت پمپ های اروپایی و خاص ، نیاز بازار و مصرف کندگان به پمپ های ارزان قیمت و با کیفیت بیش از پیش احساس می شود که به این علت شاهد واردات زیاد پمپ آب چینی…