پمپ های پنتاکس

پمپ PENTAX

در سال 1990، شرکت پمپ پنتاکس (Pentax) از ادغام دو شرکت Zetabase و Elettromac  در ایتالیا تاسیس شد. اکنون پس از گذشت چند دهه با رشد روز افزون مصرف کننده ها در ایتالیا و کشورهای دیگر نشان می دهد که…